marta anglada

«Per a  un projecte o tasca cal la fòrmula: (C+h)*a, és a dir (coneixement+habilitat)*actitud. L’actitud és el factor determinant. »

QUI SOC

Sòcia i col.laboradora  d’Osonaioga, amb més de 12 anys dedicada a acompanyar a les empreses i persones treballadores en el procés de millora contínua i assoliment d’objectius. La meva trajectòria professional ha estat satisfactòria gràcies al reconeixement de la meva actitud i capacitats.  Crec en les persones que creuen en elles mateixes.

Per a una feina, projecte o tasca cal la fòrmula: (C+h)*a, és a dir (coneixement+habilitat)*actitud. L’actitud és el factor determinant. Em defineixo com una persona creativa, de ment oberta i optimista.  Això em fa capaç de donar alternatives i respostes innovadores.

Amb pensament  analític,  m’oriento al disseny d’estratègies, a la planificació i, de fet, solc aportar propostes de millora en els espais on em cedeixen la confiança.  Sóc curiosa i m’agrada saber el per a què, còm i el perquè  de les coses. La meva curiositat ha fet que en diverses etapes de la meva vida hagi compaginat feina i estudis.

M’apassiona Osonaioga,  per la seva gent i l’amor que desprenen, m’ agraden les estances on hi toca el sol i s’hi està tranquil com a casa, m’agrada l’energia vital que hi ha, tan escassa de trobar avui dia; és una energia que s’encomana  i et convida a sentir la persona que ets.  Us ho recomano!

A OSONA IOGA FAIG

.
.