RETIRS

Temps per tu. Temps a la natura.

Deixar de banda els espais i les persones amb qui compartim habitualment l’oci per donar-te la oportunitat de reposar, de prendre distància, de noves experiències i trobades,  de silenci i de nous aprenentatges.


El retirs es fan a duo amb col·laboració amb terapeutes, artistes,  artesans/anes i altres professionals . Son  espais per aprofundir en els qual experimentem amb dinàmiques i eines que necessiten més temps i espai que els de la classe de ioga o la teràpia habitual.

Com que es fan en cap de setmana o període de vacances els preparem perquè siguin fàcils, amb temps lliure i que puguis anar al teu aire.

CALENDARI

Consultar

CONTACTE

Elisabet Soler

info@osonaioga.net