TRACTAMENT PER L’ESCOLIOSI

Realitzo un tractament conservador de l’escoliosi basat en un treball tridimensional. L’objectiu és aconseguir una rutina de correcció pròpia que pugui ser integrada a les activitats de la vida diària de cada persona. L’aprenentatge d’unes pautes posturals ens permetran ser conscients de la desviació, evitar postures que afavoreixin l’augment de la curvatura, treballar sobre altres estructures també afectades com el sistema muscular, els òrgans interns o la respiració i, sobretot, evitar l’aparició del dolor

HORARIS 

Dijous. Horaris a convenir

CONTACTE